Alevi, deyişleri, nefesler, niyaz, hak, yedi ulu aşık, Aşık Bektaş Yıldız, Aşıkı, Aşık Veli, Deli Boran, Geredeli Aşık Dertli, Dertli Divani, Dertli Fakir, Derviş Ali, Derviş Edna, Diveli Mehemmed, Esiri, Fedai (Çorumlu), Garibi, Harabi, İbrahim, İbreti, Kemteri, Kul Arif, Kul Fakır Ali, Kul Himmet Üstadım, Kul Hüseyin, Mecnuni, Meluli, Noksani, Remzani, Sadık Baba, Sefil Ali, Seyit Süleyman, Sıdkı Baba (Aşık Pervane), Turabi Akbal, Visali, Yanyatan (Ali Belli), Amasyalı Fedai Baba, Miraçlama Örnekleri, Duaz-ı İmam Örnekleri, Mustafa Kemal Atatürk, Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Yunus Emre, Hallacı Mansur, Teslim Taşı, Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Alevi Belgeseli, Zakir, On iki imam, Hacı Bektaş Veli Evlatları, Ahmet Cemalettin Çelebi, Balım Sultan, Bektaş Çelebi (Şiri), Feyzullah Çelebi- Feyziya, Güzide Ana - Katibi, Hamdullah Çelebi- Hasreti, Hüseyin Fevzi - Çelebi (Ulusoy), Seyyid Ali Sultan, Veliyettin Çelebi- Hürremi, alevi-deyisleri-nefesler - Aşığın Sözü Kuran'ın Özü, Telli Kuran, Postnişin, Bektaşi, Nefes, Erkan Çanakçı, Amasya, Tokat, Zile, Çorum, Şanlıurfa, Adıyaman, Alevi Deyişleri Nefesler - KalenderCelebi

Alevi Deyişleri Nefesler

KalenderCelebi

Allah ile gönül arasında perde yoktur.
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli

Kalender Çelebi (Kalender Abdal) (1476-1528)
HAYATI

 
Mürsel Bâli’nin oğlu ve Balım Sultan’ın küçük kardeşidir. Kalender  Çelebi gençlik yıllarını okumak ve şiir yazmakla geçirmiştir.Sakin yaratılışı ve şair tabiatı ile çevresinde kendini sevdiren bir kişiliği vardır.Balım Sultan’ın öldüğü tarihte 40 yaşında olan Kalender Çelebi, on bir yıl Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda postnişin olarak  görev  yapmıştır.
 
       O yıllarda Süleyman I (Kanuni) para darlığı nedeniyle yeni ve çok ağır bir toprak vergisi çıkarmıştır,vergiye karşı çıkanları ağır bir biçimde cezalandırmıştır.Bu yüzden Bozok,Sivas,Maraş,Adana,Tarsus  Türkmenleri  ayaklanmış,bunlara bir o kadar da sipahi ve köylü katılmıştır. Bu ayaklanmanın başında Kalender  Çelebi vardı. İlk etapta üstünlük sağlayan kıyamcılar tımarlı sipahilerin Sadrazam İbrahim Paşa ile anlaşmaları sonucu bozguna uğramışlar ve bu yenilginin sonunda Kalender Çelebi idam edilmiştir.Mezarı Balım Sultan Türbesi’nin batı yönündeki özel bölümdedir.
 (A.Celalettin ULUSOY-Pir Dergâhından Nefesler,sf 13)
 
1
Allah bir  Muhammed Ali
Nazar eyle bari bana
İzz-ü celâlin aşkına
Çektirme şol zari bana

Pirlere niyaz ederiz
Yalan dünyayı nideriz
Ölürüz hasret gideriz
Göster şol didarı bana

Muhammed Ali’dir server
Kapısına varıp yalvar
Dileyene muradın ver
Irak eyle nâri bana

*Mevali şen ü ziyadır
Efendim hükm ıssı Şah'dır
Ay alnında seyrangahdır
Tecellinin nuru bana

KALENDER ağlar yerinir
Aşk hayaliyle sürünür
Cenneti rîdvan görünür
Şol güzelin kaddi bana

(KAYNAK: A. Celalettin ULUSOY, Pir Dergâhından Nefesler- Genişletilmiş İkinci Baskı,[Hüseyin Hürrem ULUSOY] 2014 )
 
 
2
Her canâ kalan serseriye er demesinler
Ser vermeyinin ismine server demesinler
 
Bir kimsede olmasa ol aşk-ı Ali
Pes nice ana kâfir-i Hayber demesinler
 
Her can ki şeh’i bilmese bu kişver içinde
Şâh kulu değil Çâker-i Kanber demesinler
 
Güzel görünür iş bu gönül her kimi sevse
Tahkik budur özge haberler demesinler
 
Efsâne sözün söyleme ey zâhid-i hodbin
Sakın ki sana câhil-i ebter demesinler
 
Katlanmaz isen sabr edüben cevrine yârin
Ol bi hünere aşk eri rehber demesinler
 
Ser vermez isem yoluna Şâh-ı Kâdimin
Âlemde dahi bana KALENDER demesinler
 
 
3
Dün gece seyrimde batın yüzünde
Hünkar Hacı Bektaş Veli’yi gördüm
Elifi tac başında nikâb yüzünde
Aslı imam nesl-i Ali’yi gördüm
 
Geçti seccadeye oturdu kendi
Cemâli nûrundan çerağ uyandı
İşaret eyledi sâkiller sundu
Bize Hak’dan gelen doluyu gördüm
 
İçtim ol doluyu aklım yitirdim
Çıkardım benliğim ikrar getirdim
Menzil gösterdiler geçtim oturdum
Tiğbend bağlanmış belimi gördüm
 
Mürşîd eteğinden tutmuşum destim
Bu idi muradım  erişti kastım
Bilmem sarhoş muyum neyim ben mestim
Erenlerin verdiği dili gördüm
 
Abdal KALENDER im koymuşum seri
Kurban ettim canım gördüm didârı
Erenler serveri gerçek eri
Maksûdum olan İmam Ali’yi gördümBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Bugün: 72
Toplam Ziyaretçi: 351124
.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=