Alevi, deyişleri, nefesler, niyaz, hak, yedi ulu aşık, Aşık Bektaş Yıldız, Aşıkı, Aşık Veli, Deli Boran, Geredeli Aşık Dertli, Dertli Divani, Dertli Fakir, Derviş Ali, Derviş Edna, Diveli Mehemmed, Esiri, Fedai (Çorumlu), Garibi, Harabi, İbrahim, İbreti, Kemteri, Kul Arif, Kul Fakır Ali, Kul Himmet Üstadım, Kul Hüseyin, Mecnuni, Meluli, Noksani, Remzani, Sadık Baba, Sefil Ali, Seyit Süleyman, Sıdkı Baba (Aşık Pervane), Turabi Akbal, Visali, Yanyatan (Ali Belli), Amasyalı Fedai Baba, Miraçlama Örnekleri, Duaz-ı İmam Örnekleri, Mustafa Kemal Atatürk, Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Yunus Emre, Hallacı Mansur, Teslim Taşı, Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Alevi Belgeseli, Zakir, On iki imam, Hacı Bektaş Veli Evlatları, Ahmet Cemalettin Çelebi, Balım Sultan, Bektaş Çelebi (Şiri), Feyzullah Çelebi- Feyziya, Güzide Ana - Katibi, Hamdullah Çelebi- Hasreti, Hüseyin Fevzi - Çelebi (Ulusoy), Seyyid Ali Sultan, Veliyettin Çelebi- Hürremi, alevi-deyisleri-nefesler - Aşığın Sözü Kuran'ın Özü, Telli Kuran, Postnişin, Bektaşi, Nefes, Erkan Çanakçı, Amasya, Tokat, Zile, Çorum, Şanlıurfa, Adıyaman, Alevi Deyişleri Nefesler - Fedai

Alevi Deyişleri Nefesler

Fedai

 
Fedai (Çorumlu)

 
Fedai Dede ,Çorum 'un Mecitözü ilçesine bağlı Köseeyüp köyünde 1886 yılında doğmuştur. Asıl adı İbrahim’dir. Fedai deyişlerinde kullandığı mahlasıdır. Babasının adı Mehmet Ali annesinin adı Fatma’dır. Fedai Dede’nin soyu Haydar Sultan’dan gelmektedir.
 
Fedai Dede’nin ataları yıllar önce Keskin’den göç ederek Çorum ili, Mecitözü ilçesine bağlı Köseeyüp köyüne yerleşmişlerdir. Fedai Dede’nin soyu Haydar Sultan’dan geldiği için bu sülale Haydaroğulları olarak bilinmektedir.
(Kaynak: Mehmet Çevik- Derviş Edna ve Fedai)
 

1
Gönül sunalım bari hüdaya
Hak didarı gören geride kalmaz
Pirim yardım eyle bari gedaya
Bize başka yerden şefaat olmaz
 
Âşıklara dolu gelir dem gelir
Yar elinden yaramıza em gelir
Benim sözüm ladenlere kem gelir
İblistir âdeme secdeyi kılmaz
 
Ali dükkânında eyledim pazar
Pazar olan yerde olmaz mı nazar
İnanmaz cahiller beyhude gezer
Hakkın nerde mihman olduğun bilmez
 
Ahmed-i Cemal’dan tuttum damanı
Daman içinde de buldum imanı
Cahiller inanmaz eyler gümanı
Altını göstersem pul diye almaz
 
FEDAİ der alana sattım malımı
Ancak Balım Sultan bilir halimi
Mürşit eteğinden kesmem elimi
İnşallah açılan gülümüz solmaz 
 
2
Anka kuşu yüksek uçar havaya
Şeytandır gönlünü yüksek götüren
Yüksek gönül çadır kurmaz ovaya
Turab imiş şu enginlerde yatan
 
Yüksek gönül uçar alamaz payı
Herkes kendi aklına demiş iyi
Dört kitabın hatmin bilirim deyi
İblis olmuş doğru yola gitmiyor
 
Varlık ile benlik temel tutmuyor
Firavun olmuş doğru yola gitmiyor
Ne kadar çok bilse fayda etmiyor
İstektir âdemi hakka yetiren
 
Ahmet Yesevi’nin zatı uludur
Ali Haydar gerçeklere velidir
Nuru Cemal bize kısmet dağıtır
Gördüm efendimin yeşil elini
 
Şeytan lâin pek çok ilim bilirdi
Melekler ondan sabakın alırdı
Şeytanın özüne benlik gelirdi
Ol zaman boynuna taktılar toku
 
Dedeler de doğru yolu sürmüyor
Kör olmuşlar Ali oğlun görmüyor
Ahmed-i Cemal’a beyan vermiyor
İnkâr geliyorlar Ali soyunu
 
Hak için çekilen emek zay olmaz
Benim yârim nadanlara pay olmaz
Dünya malı bir tel ile tay olmaz
Kantara vursalar dünya malını
 
FEDAİ turaptan özün kaldırma
Şahinin avına karga saldırma
Boğulursun pek derine daldırma
Mümindir mürşide ikrar getiren
 
 
3
Kulak verdim laden sesi geliyor
Cahilin sözleri karlı buz gibi
Rakip taş vurdu da bağrım deliyor
Şu sinem kavruldu yanan köz gibi
 
Varı ben de Adil beye giderim
Laden taşı vurdu çoktur kederim
Ahmed-i Cemal’a şekva ederim
Onlar haif olur yavru bâz gibi
 
 
Yazık sofu senin aklına yazık
Ahret harçlığına ne aldın azık
Sen seni bilmezsin abiden bozuk
Gelemen irfana kırık saz gibi
 
FEDAİ der laden vuruyor taşı
Akıttı gözümden kan ile yaşı
Sabırdır sabretmek her işin başı
Sabredersen çilen biter yaz gibi
 
4
Gönül şu dünyanın bezmine dalma
Arz olur hakkından ferman görünür
Nefsine kul olup menzilden kalma
Sapma bu ırktan orman görünür
 
Kendini fehm eyle havayı gezme
Sakın bir kimsenin kusurun yazma
Kumaş tezgâhına ipliğin çözme
Eğir pamuğunu kirman görünür
 
Neylersin âlemi karşına bakma
Yüz bin kân edersin bir gönül yıkma
Hak yerini bulur sen hiç gam çekme
Sürülmüş savrulmuş harman görünür
 
Ey FEDAİ doğru yollarda eğlen
Nefsini katleyle dillerde söylen
Teslim ol Admed-i Cemal’e bağlan
Dertliler derdine derman görünür
 
5
Kudret kandilinde balkıyor nuru
Ali evladı bâ-i  bismillahımız
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin sırrı
Evladı Ali’ye eyvallahımız
  
Gördüm âşık oldum yeşil eline
Ağlayı ağlayı düştüm yoluna
Efendim lütfeyle edna kuluna
Sensin Ali’y-yül veliyullahımız
 
Aşk oduna şu sinemi koyladım
Aşk elinden ilmi ledün söyledim
Şükür efendimi tavaf eyledim
Evladı Mürsel’dir beytullahımız
 
Mürşidi kâmildir bizim putamız
Af eyle kusurum çoktur hatamız
Hüseyin Fevzi’dir illa fetamız
Yar senin vasfından yedullahımız
 
Bu FEDAİ gece gündüz zar eder
Aşk ateşi şu sinemi nar eder
Seni seven âşık her dem kâr eder
Güzel methetmektir zikrullahımız
 
6
Mecnun gibi bir sevdaya yelerken
Çok şükür Ali oğlu cemalin gördüm
Gece gündüz haktan maksut dilerken
Şükür arz ettiğim maksuda erdim

Arz eyledim dost eline geldim de
Efendimin cömertliğin bildim de
Kusurumu günahımı aldım da
Ahmed-i Cemal’ın darına durdum

Şanına nazildir doksan bin ayet
Zikrederim gün be gün her saat
Ahmed-i Cemal’sın Şah-ı Velayet
Şükür kademine yüzümü sürdüm

Âşıkların zikrullahı yedullah
Sen bilirsin suçum ya Halilullah
Sulbün Hamdullah’tır kenzi kenzullah
Nur-u Feyzullah’tır ezberim virdim

Ali Cemal âşıklara dolusun
Sırrı Mürtaza’sın Bektaş Veli’sin
Hem zahire hem batına Ali’sin
Alnında balkıyor nuru nurullah

FEDAİ der güzel sevmektir kârım
Dünyaya şefaat kanisin pirim
Ahmed-i Cemal’sın gül yüzlü yârim
Birsin birliğine ben ikrar verdim
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Bugün: 25
Toplam Ziyaretçi: 348054
.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=