Alevi, deyişleri, nefesler, niyaz, hak, yedi ulu aşık, Aşık Bektaş Yıldız, Aşıkı, Aşık Veli, Deli Boran, Geredeli Aşık Dertli, Dertli Divani, Dertli Fakir, Derviş Ali, Derviş Edna, Diveli Mehemmed, Esiri, Fedai (Çorumlu), Garibi, Harabi, İbrahim, İbreti, Kemteri, Kul Arif, Kul Fakır Ali, Kul Himmet Üstadım, Kul Hüseyin, Mecnuni, Meluli, Noksani, Remzani, Sadık Baba, Sefil Ali, Seyit Süleyman, Sıdkı Baba (Aşık Pervane), Turabi Akbal, Visali, Yanyatan (Ali Belli), Amasyalı Fedai Baba, Miraçlama Örnekleri, Duaz-ı İmam Örnekleri, Mustafa Kemal Atatürk, Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Yunus Emre, Hallacı Mansur, Teslim Taşı, Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Alevi Belgeseli, Zakir, On iki imam, Hacı Bektaş Veli Evlatları, Ahmet Cemalettin Çelebi, Balım Sultan, Bektaş Çelebi (Şiri), Feyzullah Çelebi- Feyziya, Güzide Ana - Katibi, Hamdullah Çelebi- Hasreti, Hüseyin Fevzi - Çelebi (Ulusoy), Seyyid Ali Sultan, Veliyettin Çelebi- Hürremi, alevi-deyisleri-nefesler - Aşığın Sözü Kuran'ın Özü, Telli Kuran, Postnişin, Bektaşi, Nefes, Erkan Çanakçı, Amasya, Tokat, Zile, Çorum, Şanlıurfa, Adıyaman, Alevi Deyişleri Nefesler - Guzide-Ana-Katibi

Alevi Deyişleri Nefesler

Guzide-Ana-Katibi

Dil mızraktan, daha derin yaralar.
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli

"İman eyle kıyamete
Girmeyesin siyasete
Karga olma necasete
Arı ol gel bala kardaş"
Güzid'anaGÜZİDE ANA (KATİBİ)
HAYATI  
Bektaşi  yolunda “Güzid Ana” olarak adı ve deyişleri çok yaygın olmakla beraber, hayatı hakkında ağızdan ağıza nakledilen söylentilerin dışında ayrıntılı bilgiye sahip değiliz.
    Şehit Feyzullah Çelebi’nin kızı olduğu Hacı Bektaş Veli Dergahı’nda, Hazret Avlusu’nun sol taraftaki terasda mezarı bulunduğu bilinmektedir.
    18.yy ın ikinci yarısında yaşadığı kesin olmakla beraber, doğum ve ölümünün hangi yılda olduğuna dair bir kayda rastlanmamıştır.
    Şiirlerinde oldukça ileri düzeyde edebiyat ve felsefe eğitimi gördüğü anlaşılmaktadır.
    Bazı deyişlerinde “Katibi” mahlasını da kullanan Güzid Ana, fakirane giyinişi, tüm gelirini fakirlere dağıtışı, haksızlığa tahammül etmeyişi ile ünlüdür. Gördüğü kusuru kim olursa olsun, açık bir şekilde ayıpladığı için kişiliğine ait  hatıralar halen özdeyiş biçiminde söylenmektedir.
(A.Celalettin ULUSOY-Pir Dergâhından Nefesler,sf 59)

ŞİİRLERİ


1
Bulandı aşkımın seli
Acep bir gün durulmaz mı
Hüsnün gördüm oldum deli
Akıl başa derilmez mi

Yüzün benzer dolunaya
Sensin ömrüme sermaye
Yüzüm sürdüm hak-i pa’ye
Hatırcığım sorulmaz mı

Ferhattır dağları delen
Şirin’in yolunda ölen
Der GÜZİDE Mecnun olan
Leyla’sına sarılmaz mı


2
Evliya cemine azmeden sofu
Düz yolu koyup da sarpa kaçarsın
Muhammed Ali’nin yüce yolunu
Gelmiş saf talibe pinhan edersin

Yol budur deyip de sürek sürersin
Cahili kinliyi başa derersin
Yılda bir hayvanın kanına girersin
Aklın boynunun borcunu ödersin

Gel benlik eyleme nefsini öldür
Hak  yoluna canın armağan getir
Kin ile kibiri aradan kaldır
Bunca vebal dolu yükü nidersin

Senin elindedir şer ile hayır
Nefsi emareden özünü ayır
GÜZİDE söyler ki kendini kayır
Neyleyip de halkın zemmin edersin

3
Gaziler cihanın müddeti doldu
Dünya bir acayip zamana kaldı
insanda itimat itikat n'oldu
Hemen bir zan ile güman'a kaldı
 
Tat kalmadı sirke oldu şıralar
Ben tabibim diyen yüzün karalar
Yanlış merhem ile azdı yaralar
Bir hazik hekim-i lokmana kaldı 
 
Düşerler ardına kil ile kâlin
Varmazlar yanına ehl-i kemalin
Mahlukün ettiği ceng-ü cidalin
Cümlesi bir ulu divan'a kaldı
 
Gerçek erenlerin emsali yokdur
Bilirim dört kapı kırk makam haktır
Ehl-i hak olana hiç hörmet yoktur
Rağbet yalan ile şeytana kaldı
 
GÜZİDE der güçtür nefsin öldürmek 
Erlik midir koymadığın kaldırmak
Zamane halkına Hak'kı bildirmek 
Mehdi gibi sahip zamana kaldı

4
Sana bir nasihatim var
Gel yanıma hele kardaş
Uzakta arayıp gezme
Gitme ilden ile kardaş
 
Yarar isen Hakk'a yara
Bulasın derdine çare
Her suyun geçidin ara
Gitmeyesin sele kardaş
 
Dünya bir acayip haldır
Kimi elif kimi daldır
Bu bir başka derin göldür
Düşmeyesin göle kardaş
 
İman eyle kıyamete
Girmeyesin siyasete
Karga olma necasete
Arı ol gel bala kardaş
 
Dinle okunan fermanı
Bulasın derde dermanı
Terse savurma harmanı
Tane gider yele kardaş
 
Harama sunma elini
Her dem hıfzeyle dilini
Haramla kirletme elini
Halden gelir bela kardeş
 
Dünyaya satma varını
Gelip yüzerler derini
Cahile deme sırrını
Destan eder dile kardaş
 
Bu sözlerin Bektaş-i'ye
Yanılıp gitme Nakş-i'ye
Uyma hal bilmez kişiye
Taş getirir yola kardaş
 
GÜZİDE geldi cihana
Çok şükür olsun Süphan'a
Halin arz eyle sultana
Minnet etme kula kardaş

5
Medet Allah ya Muhammed ya Ali
Dertliyim derdime dermana geldim
Bûnlardan kurtaran Bektaş Veli
Dertliyim derdime dermana geldim

Hasan Hüseyin'le arttı firkatim
Zeynel Bakır Cafer melce-i zatım
Kazım Musa Rıza kabul eyle hacetim
Dertliyim derdime dermana geldim

Taki'den Naki'den ola hidayet
Hasan Askeri yareme el kat
Muhammed Mehdi dardayım gayet
Dertliyim derdime dermana geldim

*Dervişlerin girer şala abaya
Sehven hata ettim geldim tövbeye
Niyazım var Hacı Bektaş Veli 'ye
Dertliyim derdime dermana geldim

Güzide der Mevla'm sen bak halime
Medet mürüvvet fırsat verme zalime
On iki imam yardım eyle kuluna
Dertliyim derdime dermana geldim

* Bu dörtlük Pir Dergahından Nefesler kitabının ilk baskısında yoktur. 2014 baskısından alınmıştır.


6
Yer oynayıp gizli sular akınca 
Ezan  tebdil olup kanun çıkınca
Hükm-ü şeriatın kavli kalkınca
Softaların azdığı yıllar gelecek
 
Dünya sütlü meme herkes emiyor
Fitne fücûrluğu elden komuyor
Hiçbir kimse malım yeter demiyor
Alıp götürmeye yeller gelecek
 
Kudretli kalleşe belî-bes diyor
İşleri bitince ketm-i dost diyor
Evlad babasından hizmet istiyor
Ektiğimiz biçmedik yıllar gelecek
 
Her düvel ayakta bu nasıl hikmet
Dünya benim diye kılıyor gayret
Ne Allah'dan korkar ne sayar ahret
Şehirler batıran harbler geliyor
 
GÜZİDE okur akdan karadan
Hünkarım ayırma cemden sıradan
Bizi o günlere koyma Yaradan
Hayrı şerri belirsiz kullar geliyor

7
Gel ey sofu Hak ararsan
Yönün dönder bize doğru
Ne buldun beyhude laftan
Yaşın vardır yüze doğru
 
Her suya karışıp akma
Sen seni odlara yakma
Er isen kem gözle bakma
Gelip giden kıza doğru
 
Düşme nefsin tuzağına
Cehdeyle yolun uzağına
Bir gün de ömrün bağına
Gazel iner güze doğru
 
Haberdar ol şeriattan
Yol bulasın tarikattan
Marifetten hakikattan
Eriş gerçek söze doğru
 
GÜZİDE bildi suçunu
Seyretti Çin'i Maçin'i
Gam değil çekti göçünü
Hakk'a giden ize doğru


Güzide Ana-Güzid Ana- Katibi
gaziler cihanın

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Halil özkan , 09.02.2015, 02:03 (UTC):
18 yüzyılda böyle şeyler yazan zatı muhterem Güzide Anamızın divanı olmayışına insan inanamıyor aslında bizler sahip cıkmayı bilmiyoruz yarin ruhu için arzı niyaz edecegim kabrinin başında. Güzide analarımız olmasaydı kadınlzrımız aydın olurmuydu bilmiyorum?

Yorumu gönderen::23.01.2014, 16:12 (UTC)
alevi-deyisleri-nefesler
alevi-deyisleri-nefesler
Kapalı

Dediğim gibi canlar, Katibi mahlassını kullanan birden fazla kişi olabilir. Ancak sitemizde yayınlanan Katibi bizzat Güzide Ana' ya ait olan deyişlerdir. Kaynak A. Celalettin ULUSOY olduğu için eminim. Teşekkürler..

Yorumu gönderen: Başaran, 14.01.2014, 06:01 (UTC):
Sahın Haydar Kurt,Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli soyundan gelen Pirimiz Celalettin Ulusoy yalanmı söylüyor? Bu bilğiler A.Celalettin Efendimizin yazmış olduğu Pir Dergahından Nefesler adlı kitabından alınıp yayınlanmıştır.Sayın Haydar Kurt sizin kaynaklarınız yanlıştır tabi öyle bir kaynak varsa...

Yorumu gönderen: yusuf aydın, 29.11.2013, 16:07 (UTC):
böyle güzel işlerle uğraşmak güzel bişey. katibinin ....gel gardaş dolanma cümle cihanı...sen cihan ararsan cihan sendedir...sana vasvedeyim kevni mekanı...muhakkak ki kevni mekan sendedir. bu deyişi arıyorum bulamadım bende eksik...sizde varsa yazarsanız memnun olurum...kolay gelsin

Yorumu gönderen::09.10.2013, 17:47 (UTC)
alevi-deyisleri-nefesler
alevi-deyisleri-nefesler
Kapalı

Aynı mahlassı birden fazla kişi kullanabiliyor. Anadolunun bir çok yerinde Sefil Ali, Nesimi ler olduğu gibi Katibi'de olabilir.

Yorumu gönderen: Haydar Kurt, 03.10.2013, 13:53 (UTC):
Değerli Dost,
Güzide ana ile ilgili yukarıdaki yazınızı okudum. Bazı okurlarda olduğu gibi sizin sitenızdede Güzide ananın Katibi mahlası ile deyiş ve duazlar yazdığı yanılgısı mevcuttur. Katibinin Güzide ana ile hiç bir ilgisi yoktur. Katibi benim büyük dedem. Tokata bağlı Zilenin Çakırçalı Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Eğitimli bir ozandır. 1800 lü yıllarda iki kez hakkında idam kararı verilmiştir. Daha detaylı bilgi edinmek isterseniz bizim sitemizden öğrenebilirsiniz. Aşık Ali Kurt diye tıkladığınızda Katibinin hayat hikayesine ulaşacaksınızdır.
En içten saygılarımla . Haydar Kurt

Yorumu gönderen: Başaran Şahin, 27.09.2013, 21:47 (UTC):
Ellerine emeklerine sağlık Ali'm.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Bugün: 149
Toplam Ziyaretçi: 351125
.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=