Alevi, deyişleri, nefesler, niyaz, hak, yedi ulu aşık, Aşık Bektaş Yıldız, Aşıkı, Aşık Veli, Deli Boran, Geredeli Aşık Dertli, Dertli Divani, Dertli Fakir, Derviş Ali, Derviş Edna, Diveli Mehemmed, Esiri, Fedai (Çorumlu), Garibi, Harabi, İbrahim, İbreti, Kemteri, Kul Arif, Kul Fakır Ali, Kul Himmet Üstadım, Kul Hüseyin, Mecnuni, Meluli, Noksani, Remzani, Sadık Baba, Sefil Ali, Seyit Süleyman, Sıdkı Baba (Aşık Pervane), Turabi Akbal, Visali, Yanyatan (Ali Belli), Amasyalı Fedai Baba, Miraçlama Örnekleri, Duaz-ı İmam Örnekleri, Mustafa Kemal Atatürk, Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Yunus Emre, Hallacı Mansur, Teslim Taşı, Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Alevi Belgeseli, Zakir, On iki imam, Hacı Bektaş Veli Evlatları, Ahmet Cemalettin Çelebi, Balım Sultan, Bektaş Çelebi (Şiri), Feyzullah Çelebi- Feyziya, Güzide Ana - Katibi, Hamdullah Çelebi- Hasreti, Hüseyin Fevzi - Çelebi (Ulusoy), Seyyid Ali Sultan, Veliyettin Çelebi- Hürremi, alevi-deyisleri-nefesler - Aşığın Sözü Kuran'ın Özü, Telli Kuran, Postnişin, Bektaşi, Nefes, Erkan Çanakçı, Amasya, Tokat, Zile, Çorum, Şanlıurfa, Adıyaman, Alevi Deyişleri Nefesler - Feyzullah-Celebi-Feyziya

Alevi Deyişleri Nefesler

Feyzullah-Celebi-Feyziya

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli

Feyzullah Çelebi (Feyziya-Fevziya)
HAYATI


  
Veliyettin Çelebi’nin küçük oğludur.Büyük kardeşi Ali Celalettin Çelebi’nin ölümü üzerine, Abdü’l- Aziz tarafından verilen 16 Ramazan 1288 (1871) tarihli fermanla Hacı Bektaş Veli Dergahı’na postniş olmuştur.Feyzullah Çelebi, bilim ve öğrenime çok önem veren, şairlik yeteneği çok güçlü bir kişidir.Olgun ve hoş görülü davranışları ile geniş çevrelerde ünlenmiş ve saygı kazanmıştır. Onun yaşadığı yıllarda Hacıbektaş gerçek bir öğrenim merkezi olmuştur.

Deyişleri, alevi-bektaşi çevrelerinde çok yaygın olmakla beraber topla olarak bir divanına rastlanılmamıştır.
    Feyzullah Çelebi 1878 yılında ölmüş Hacı Bektaş Veli Külliyesi Kırklar Meydanı’nda toprağa verilmiştir.
    Feyzullah Çelebi şiirlerinde , Feyzi,Feyziya,Feyzullah ve Seyyid Feyzullah mahlaslarını kullanmıştır.
(A.Celalettin Ulusoy , Pir Dergahından Nefesler ,sf.75)

ŞİİRLERİ

1
Bugün yarın derken çok zaman geçti
Gidem dedim gidemedim yare ben
Bu ayrılık dilde çok yare açtı
Hasret kaldım o gül yüzlü yare ben

Verdi felek bana bin türlü elem
Geldi geçti ömrüm ah ile her dem
Bu dilde açılan yaraya merhem
Çok aradım bulamadım çare ben

FEYZİYA gönlümüz derdi elemde
Böyle taktir olmuş levh-i kalemde
Bir gonca gül için bezm-i alemde
Düştüm bülbül gibi  ah-u zara ben

2
Sen bir lâ nazirsin ey nur-u akdem
Hüsnünde sure-i Rahman yazılı
Menba-ı vefasın ey kan-ı kerem
Hakkında çün aff-ı güfran  yazılı

Yüzün bir mah-tab zülfünse leyal
Nutkun zülfikar’dır düldüle misal
Leb’in ab-ı Kevser kaşların hilal
Sırat-el müstakim mizan yazılı

Ne müşkil hal imiş sana dil vermek
FEYZİ’nin muradı vaslina ermek
Acep ne nimettir cemalin görmek
Hak’dan bize lutf-u ihsan yazılı

3
Atma dilber atma gamze okunu
Şu benim sinemde taş yaresi var
Vurdu felek bana aşkın zahmını
Kanayan sinemde şiş yaresi var
 
Fermanım elinde yazar katipler
Dermansız derdime neyler tabipler
Sitem taşı ile vurdu rakipler
Şu benim sinemde taş yaresi var
 
FEYZULLAH bu sözde nedir devasız
Hiç günüm geçmiyor başım kavgasız
Uğrunda kim öldü behey vefasız
Omuzum üstünde baş yaresi var

4
Bin derdim vardı bin daha oldu
Derdimin dermanı aman ha aman
Gülistan benzimin gülleri soldu
Gonca-i handanım amman ha amman
 
Halimde galmadı aram-u garar
Gün be gün erişir ömrüme zarar
Medet ey efendim sen verme melal
Gönlümün dermanı aman ha aman
 
Yaktı derunumu bir per-i peyker
Nar-ı hasret odu bu cana eser
Derd-i hasretinle ölürsem eğer
Canımın cananı amman ha amman
 
Bana cevr edersin ey kaşı kare
Yüreğimde açtın sağolmaz yare
Yüzbin tabib olsa bulunmaz çare
Yaramın lokmanı amman ha amman
 
Gamze-i zülüfün çeşmim yaş eyler
Cismin bir işaret eyler kaşeyler
Cahil sır saklamaz seni faş eyler
Kaşları kemanım amman ha amman
 
FEYZİ çeşmim yaşı dur etti yetiş
Gamlıyım felekten yedim hazar muşt
Bir daha göreydim durma gel yetiş
Çıkmadan bu canım amman ha amman  

gülistan bezmi: gül bahçesinde yapılan muhabbet
goncayı handan: gülen gonca:
aram: durma
melal: bıkma
peri peyker: peri gibi güzel yüzlü
narı hasret: özleyiş ateşi
cevr: eziyet
faş etmek: açığa vurmak
hazan nuş: ayrılık içkisi


5
MİRAÇLAMA
Miraç okudu Cebrail
Muhammed Mustafa mah’i
Hak emrine oldu kail
Eyledi bir azm-i rah’i
 
Gaipten yandı bir çırak
Çünkü yakın oldu ırak
Cebrail getirdi Burak
Bindi ol Habib-ullahi
 
Burak kadem bastı arşe
Erişti fevk ile ferşe
Hak kadirdir cümle işe
Eyledi bir gez-nigâhi
 
Bir nida erişti Hak'tan
Ya Muhammed'im Burak'ta
Göz kamaşır şerer-nâk’tan
Müminlerin kıblegahı
 
Yolda ırast geldi bir şîr
Ya nedir bu işe tedbir
Hatemiyi ağzına ver
Sundu iki cihan şahı
 
Çıktı sitr-el müntehaya
Erişti ilanihaya
Kavuştu sırr-ı Hüda'ya
Seyretti Cemalullahı
 
Orda gördü bir nevcivan
Yüzü şemsi mahi taban
Cemalına oldu hayran
Nazar kıldı âl-Allah'i
 
Sordu doksan bin kelamı
Hak ile nik-ü namı
Bir dem eyledi âramı
Bu ne sırdır ya ilahi
 
Gaipten geldi yeşil el
Verdi sib, şir, engûr,asel
O demde gördü bir mahfel
Selmanı şey'en lillahi
 
Ayak üstü kalktı server
       (Canlar ayağa kalkar)
Oldu gönlü gözü enver
Sır ile oldu münevver
Dedi bu hikmet ilahi
 
Oldu miracın mübarek
Hak kıldı Kur'an tebarek
Şanına levlâk-e levlâk
Padişahlar padişahı
 
Vardı kırkların cemine
Oturdu Hak makamına
(Canlar oturur)
Hü dedi gerçek demine
Dem-be-dem Resulullahi
 
Buyurdu ol nur-u vahid
Size armağan bu tevhid
Cümlesi de oldu sacid
Zikretti kelamullahı
 
Kırklar bir şerbet içtiler
Can ile baştan geçtiler
Cezbe-i aşka düştüler
Ettiler kırklar semahı
 
Gözleri kurretü'l ayn
Ali bin Hasan Hüseyin
İmam-ı Zeynel Abidin
Güruh-u Naci güvahi
 
İmam Bakır İmam Cafer
Kazım Musa Rıza Server
Şah Taki ba Naki Asker
Muhammed Mehdi penahı
 
Ata bahş eyledi lütfundan
Dûr eyleme rahmetinden
Mahrum koyma şefkatinden
Geda FEYZİ pür günahi

Feyzullah Çelebi

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
Bugün: 107
Toplam Ziyaretçi: 351124
.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=